КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"


Протокол за провеждане на четвърти етап - събеседване от конкурса за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
Дата: 29/10/2018
Линк: ОТВОРИ
Протокол за провеждане на трети етап "Практически изпит за проверка на компютърни и машинописни умения" от конкурса за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
Дата: 22/10/2018
Линк: ОТВОРИ
Протокол за провеждане на втори етап "Писмен изпит - тест" от конкурса за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
Дата: 15/10/2018
Линк: ОТВОРИ
Произнасяне по жалба на недопуснат кандидат
Дата: 01/10/2018
Линк: ОТВОРИ
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
Дата: 25/09/2018
Линк: ОТВОРИ
ЗАПОВЕД № 1265/13.08.2018 г. на И.Ф.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ
Дата: 16/08/2018
Линк: ОТВОРИ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
Дата: 16/08/2018
Линк: ОТВОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА
Дата: 16/08/2018
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 141, ал. 2, т. 1 от ПАС
Дата: 16/08/2018
Линк: ОТВОРИ
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с чл. 137, ал. 1 от ПАС
Дата: 16/08/2018
Линк: ОТВОРИ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
Дата: 16/08/2018
Линк: ОТВОРИ
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
Дата: 16/08/2018
Линк: ОТВОРИ