Набиране на документи за длъжността "Съдия по вписванията" - две щатни бройки


СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на конкурс
Дата: 19/06/2019
Линк: ОТВОРИ
ЗАПОВЕД № 987/17.06.2019 г. на Председателя на ПРС
Дата: 19/06/2019
Линк: ОТВОРИ