КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"


Протокол за класиране на кандидатите от конкурса за длъжността "Съдебен секретар"
Дата: 23/10/2019
Линк: ОТВОРИ
Протокол от Ill-ти етап на конкурса - практически изпит за длъжността „Съдебен секретар"
Дата: 14/10/2019
Линк: ОТВОРИ
Втори етап от конкурс "Съдебен секретар"
Дата: 07/10/2019
Линк: ОТВОРИ
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"
Дата: 17/09/2019
Линк: ОТВОРИ
Заповед за обявяване на конкурс за длъжността „съдебен секретар“
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Съобщение за провеждане на конкурс за дължността „съдебен секретар“
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Заявление за кандидатстване за работа
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация съгласие за обработване на лични данни
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Характеристика на длъжността „съдебен секретар“
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ
Правилник за администрацията в съдилищата
Дата: 08/08/2019
Линк: ОТВОРИ