Набиране на документи за длъжността "Съдия по вписванията"


Заповед № 14/08.01.2020 на Председателя на ПРС
Дата: 13/01/2020
Линк: ОТВОРИ
Съобщение за провеждане на конкурс
Дата: 13/01/2020
Линк: ОТВОРИ