ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО КОНКУРС ЗА "ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ" ПРИ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА


ЗАПОВЕД № СД-03-384/15.09.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Дата: 21/09/2020
Линк: ОТВОРИ